PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Samenstelling Kerkenraad Samenstelling Kerkenraad

Predikant:  Ds. M.A.H. Six-Wienen
Voorzitter: de heer A. de Groot
Scriba:      de heer N.D. Batema

Wijkouderlingen
Wijk Oost: de heer J. den Hollander
Wijk West: mevrouw A. Rijneveld-Voorbij

Diakenen
Wijk Oost: de heer J. Rijneveld
Wijk West: de heer H.Nap

Ouderling-Kerkrentmeesters
De heer  W. Rietveld
Mevrouw E. van Lunteren-Zwarts

Jeugdouderling
vacant

Penningmeester
De heer E. van Os
 

terug
 
 
 

Kinderkring beide groepen
datum en tijdstip 18-11-2018 om 9.30 uur
Voorganger:Mw. N. Rijneveld – Schep, Lopik
O
rganist:Jan Teeuw
L
ied van de week:835 : 1
C
ollectes:JEP, Kerk
Collectant: Ab Schinkel

Crèche:Corrie Verwoerd
Koster:Fam. Top

 meer details

 
De TienerKring
Elke eerste zondag van de maand.

Voor tieners vanaf de brugklas is er Tienerkring! Wil je dat ook meemaken, kom dan op de laatste zondag van de maand om 9.30 uur naar de TienerKring in de kleine jeugdruimte.

Er zit beweging in de dienst en jij wordt van harte uitgenodigd om jouw inbreng te hebben.
 

 
Doven Pastoraat
 
 
Kerkdiensten voor doven
De eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn  Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden, een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
Coördinatie van dit werk wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon: mw. A. Beukers 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.