PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
zo 5 jul 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. E.R.V. Schuddebeurs te Houten
Geen kerkelijke bijeenkomsten, wel video bijeenkomst.
Organist: Jan Teeuw

Vandaag gaat voor dominee Schuddebeurs uit Houten.
Het thema is "De priesterzege".
Organist is Jan Teeuw.
 
De viering voor de kinderen van de KinderKring is verzorgd door Manouk Rijnveld-Both.
Het onderwerp voor de KinderKring is "Zacheüs".
 
Link viering: 
https://youtu.be/ZvPBCS0YEww
 
Link viering KinderKring:
https://youtu.be/XyA1bsSrdvY
 
Vandaag staan collectes op het rooster voor  KIA Diaconaat en voor de Kerk.

Bijbehorende rekeningnummers:
 
MDT: NL66RABO 0307 105 717 (afdracht KIA)
Kerk: NL94RABO 0307 105 407
 
De penningmeesters verzoeken nadrukkelijk bij het overmaken van uw gift de collectedatum en bestemming aan te geven.
 
In gedachten kunnen jong en oud met deze videoboodschappen weer onze gemeenschap beleven.

De liturgie:
Orgelspel
Welkom
Bemoediging en groet
Zingen:               lied 103c vers  1, 2 en 3
Gebed bij de lezing uit de Bijbel
Zingen:                lied 415 vers 1
Schriftlezing:     Numeri 6 vers 22 tot en met 27
Zingen:                lied 415 vers 2
Overdenking
Zingen:                lied 418 vers 1, 2, 3 en 4
Gebeden
. dankgebed
. Onze vader
Zingen:                lied 425
Zegen
Orgelspel
 Een goede zondag toegewenst

terug
 
 

Videoviering Geen kinderkring
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9:30 uur
meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.