PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
zo 26 jul 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Mw. J.C. van den Boogaard, Driebergen-Rijsenburg
Geen kerkelijke bijeenkomsten, wel video bijeenkomst.
Organist: Lida Schönbeck 

Voorganger Mw. J.C. van den Boogaard, 
Organist Lida Schönbeck.
Vandaag staan collectes op het rooster voor de Diaconie en voor de Kerk.
Bijbehorende rekeningnummers:
MDT: NL66RABO 0307 105 717
Kerk: NL94RABO 0307 105 407
De penningmeesters verzoeken nadrukkelijk bij het overmaken van uw gift de collectedatum en bestemming aan te geven.

Als u onderstaande link aanklikt op uw smartphone, laptop of met “Ctrl” op uw PC, dan kunt u de viering starten.
U kunt de link evt. ook kopiëren naar de kopregel in uw browser.

Link viering:            https://youtu.be/YrSBIuK8F5U

de Liturgie:
Orgelspel
Welkom
Stil gebed
Bemoediging en zegengroet
Zingen: Lied 107 : 1 en 4 (Gods goedheid houdt ons staande/Laat ons nu voor de Here)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Eerste lezing uit de Bijbel: Deuteronomium  30 : 11 – 20
Zingen: Lied 316 (Het woord dat u ten leven riep/Het is niet aan de overzij/Het is ook in de hemel niet/Het woord
                                                                                                                    van liefde, vrede en recht)
Tweede lezing uit de Bijbel: Marcus 10 : 17 – 31
Zingen: Lied 718 : 3 en 4 (Maar wij rijken/Wil dan geven)
Overdenking
Zingen: Lied 838 : 1, 3 en 4 (O grote God die liefde zijt/Leer ons het goddelijk beleid/Wij danken U, o liefde groot)
Dankgebed – voorbeden – Onze Vader
Zingen: Lied 981 : 1 en 2 (Zolang er mensen zijn op aarde/Zolang de mensen woorden spreken)
Zegen
Orgelspel
 

terug
 
 

Videoviering Geen kinderkring
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9:30 uur
meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.