PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Zondag 7 feb 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. D. Siebelink
Alleen live stream
Organist: Lida Schönbeck 

Voorganger: Ds. D. Siebelink, Reeuwijk\
Organist: Lida Schönbeck
C
ollectes: KIA Werelddiaconaat, Kerk
K
oster: Corry Verwoerd
 
De liturgie:

Welkom en mededelingen
- intochtslied:​​"Heer , ik kom tot U..."
stil gebed
votum en groet
openingstekst: ​"Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die aan ons zal worden geopenbaard "
Psalm​121 : 1 en 4​“Ik sla mijn ogen op en zie”
wetslezing:​Ex. 20 + samenvatting
Gez. 723: 1 ​“Waar God de Heer zijn schreden zet
gebed
Schriftlezing: Ex.15: 22 t/m 27 en Rom. 8: 31 t/m 3

"'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn GOd..."
Verkondiging  ​"Voor of tegen?"
Psalm 138: 4​“Als ik, omringd door tegenspoed”dankgebeden
voorbeden
lied 885: ​"Groot is Uw trouw, o Heer"
dienst der offeranden
zegen
Uitleidend orgelspel 

de link voor deze dienst: https://youtu.be/5d0uZDNVCWs

terug
 
 

Alleen live stream
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:30 uur

Voorganger: Ds. M.A.H. Six-Wienen, Gouda
Organist: Lida Schönbeck 
C
ollectes: Bloemenfonds, Kerk
K
oster:Fam. Nagtegaal

 

 meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.