PKN
Protestantse gemeente Benschop
 
Zondag 21 feb 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Dhr. J. Veltrop te Vianen
Alleen live stream
Organist: Lida Schönbeck 

Voorganger: Dhr. Veltrop, Vianen
O
rganist: Lida Schönbeck 
Collectes: KIA 40 dagentijd, Kerk
Koster:Karin Schinkel

de liturgie:

Welkom en mededelingen
We horen Ps. 62: 1+5
Stil gebed
Bemoediging en groet
We horen: Evangelische Liedbundel lied 220 ( ‘k Ben een schip in de storm)
1. ‘k Ben een schip in de storm
     dat de haven niet vindt.
     Houd mij vast, houd mij vast;
     neem mij aan als uw kind.
2. ‘k Ben een vogel die vlucht
    voortgejaagd door de wind.
    Houd mij vast, houd mij vast;
    neem mij aan als uw kind.
3. Als Uw woord mij bereikt
    ik in U richting vind.
    Houd mij vast, houd mij vast;
    neem mij aan als uw kind.
4. Dan zijn stormen gestild
    voorbij is vlucht en wind.
    Houd mij vast, houd mij vast;
    spreek mij aan als Uw kind.

Gebed
We horen: Ps. 84: 1 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)
Lezing: Marcus 4: 35-41 (NBG ’51 vertaling)
De storm op het meer
En Hij zei tot hen op die dag, toen het laat geworden was: “Laten wij oversteken naar de overkant.” En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede en er waren andere schepen bij Hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: “Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan? “
En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tot de zee: “Zwijg, wees stil!” En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Hij zei tot hen: “Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?” En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: ”Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?”
Lied 467: 1+2+4 (O eeuwge Vader, sterk in macht)
Verkondiging
Tekst: Macus 4: 40
Thema: “Geen zee te hoog”
Joh. de Heer lied 7 (Als g’in nood gezeten)
“Tegenwind” (gedicht)
Dankzegging en voorbeden
Slotzang:
We horen: Lied 413 (Grote God, wij loven U)
Heenzending en zegen.

De link voor deze dienst 

https://youtu.be/4OGHKyYeufM

Link voor de kinderkring.https://youtu.be/nNsoFvsNedU

 

terug
 
 

Alleen live stream
datum en tijdstip 28-02-2021 om 9:30 uur

Voorganger: Ds. M.A.H. Six-Wienen, Gouda
Organist: Lida Schönbeck 
C
ollectes: Bloemenfonds, Kerk
K
oster:Fam. Nagtegaal

 

 meer details

 
Doven Pastoraat
 
Kerkdiensten voor doven
Op de eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. 
Deze dienst begint om 11:30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. 
De coördinatie wordt verzorgd door de Interkerkelijke Commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. 
Contactpersoon is mw. A. Beukers, ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.